Meer informatie over Persoonlijk Leiderschap


Instrument voor verbinding en groei

Persoonlijk leiderschap is het vermogen om je eigen persoonlijkheid in te zetten als instrument voor verbinding en groei. Dit begint met het helder uitwerken van jouw visie op Leiderschap. Dat is wat je in deze training gaat doen.

Naast visie gaat Persoonlijk Leiderschap ook over het ontwikkelen van jouw leiderschapskwaliteiten. In deze training leer je de meest effectieve methoden voor Persoonlijk Leiderschap toepassen in de praktijk. Hierdoor kun je als persoon en professional je eigen plek innemen. Daarbij leer je hoe je op een positieve manier je invloed kan vergroten. We behandelen hoe teamontwikkeling werkt. Ook het inspirerend leiderschap en de kunst om mensen met je mee te nemen in veranderingsprocessen komen uitgebreid aan bod.


Wat leer je in deze training?

 • Een heldere visie op leiderschap uitwerken.
 • Jouw leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.
 • Als persoon en professional je eigen plek innemen.
 • Op een positieve manier je invloed vergroten.
 • Meer inzicht krijgen in teamontwikkeling.
 • Mensen met je meekrijgen in veranderingsprocessen.


Het programma

De volgende onderwerpen komen aan bod.

 • Persoonlijke intake
  • Persoonlijke ontwikkelvraag.
  • Vastleggen van je leerdoelen.
 • Communicatievaardigheden
  • Actief luisteren, waarnemen en vragen stellen.
  • Effectieve gesprekstechnieken.
  • Feedback geven en ontvangen.
 • Leiderschapskwaliteiten
  • De eigenschappen van Persoonlijke Effectiviteit (Covey).
  • De kwaliteiten van leiderschap (Steiner).
  • Leiderschap versus lidmaatschap.
  • Leiderschap en Contracten.
 • Beïnvloedingsvaardigheden
  • Invloedsstijlen.
  • Effectief communiceren en beïnvloeden.
  • Motivatie en gedrag.
 • Teamontwikkeling
  • Een team bouwen.
  • Leidinggeven aan teams.
 • Leiderschap in Organisaties
  • Leidende principes in organisaties.
  • Verbindend Leiderschap.


Aanpak

We maken het programma op maat voor iedere trainingsgroep. In het intakegesprek inventariseer je samen met de trainer jouw ontwikkelingsvraag en leerdoelen. In de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. Tussen de trainingsdagen werk je in een intervisiegroep aan het oefenen van je vaardigheden. Gedurende het hele proces bieden we je alle ondersteuning die je nodig hebt om jouw leerdoelen te verwezenlijken.


Resultaat

Na afloop van deze training heb je jouw leiderschapskwaliteiten verder ontwikkeld. Je hebt een heldere visie op Leiderschap en kunt dit vertalen naar doelgericht handelen in jouw eigen praktijksituatie. Je kunt mensen motiveren en meenemen in veranderingsprocessen. Hierbij beschik je over de communicatieve vaardigheden om effectief om te gaan met conflicten en weerstanden. Je kunt op een positieve manier jouw invloed vergroten en bent in staat om functies meer meer verantwoordelijkheid op je te nemen.


Schrijf je nu in

Copyright © ISEMI, alle rechten voorbehouden.