Partnerorganisaties

Wij zijn aangesloten bij diverse internationale brancheorganisaties. Aanvullend werken we samen met een aantal gespecialiseerde partnerorganisaties.

The Amercian Board of NLP is opgericht in 1995 door Dr. A.M. Krasner. Het is de grootste NLP brancheorganisatie ter wereld met meer dan 500 aangesloten opleidingsinstituten (waaronder ISEMI).


De NvHNLP is een belangenvereniging voor mensen die zelf NLP & HNLP (Master) Practitioner zijn, voor coaches die NLP & HNLP gebruiken in hun coachpraktijk/werk en voor Trainers/Opleiders op het NLP & HNLP vlak of dit actief gebruiken in hun trainingen.

Het is het doel van de NvHNLP om de kwaliteit, ontwikkeling en bevordering van de toepassing van HNLP, zowel landelijk als internationaal, te ondersteunen en uit te bouwen en haar leden hierin ten volle te betrekken en onderdeel van uit te laten maken.


Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

uw partner in de logistieke keten m.b.t. het vervoer van Gevaarlijke stoffen over de weg, over zee en door de lucht.

De regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen is complex, waardoor bepaalde aspecten alsmede eventuele samenhang niet altijd herkenbaar zijn. GSTA signaleert deze knelpunten en biedt de helpende hand bij het oplossen hiervan. In voorkomend geval worden de opslagvoorzieningen binnen uw bedrijf hierbij betrokken.

GSTA adviseert ondernemingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen en maakt daarbij gebruik van gecertificeerde adviseurs.


Een waardevolle aanvulling op uw bedrijfsbeleid.

NIB Controlediensten is dé organisatie in de Benelux die sinds 1975, in opdracht van de detail- en groothandel controleert of regels en procedures die gelden binnen de onderneming op de juiste manier worden nageleefd.