Persoonlijk leiderschap

Leiderschap is de competentie om mensen te begeleiden naar meer autonomie en groei.

Denk eens aan iemand die jij een slechte leider vindt. Wat maakt deze persoon tot een slechte leider? Als wij deze vraag in groepen bespreken krijgen we vaak persoonlijke verhalen te horen over hoe leiders soms hun positie en macht misbruiken om mensen onder de duim te houden.

Denk nu eens aan iemand die jij een goede leider vindt. Wat maakt deze persoon tot een goede leider? Op deze vraag krijgen wij vaak antwoorden als: ‘betrouwbaar, bekwaam, iemand waar je op kunt bouwen, die gewoon zichzelf blijft en die vooral het latente potentieel in anderen ziet’.


Wat is Persoonlijk leiderschap?

Simpel gezegd, het vermogen om je persoonlijkheid optimaal te hanteren. Leiderschap is geen positie, maar een leerproces om vanuit jouw persoonlijke inspiratie leiding te kunnen én durven geven.

Voor mij (Marcel) is Nelson Mandela een goed voorbeeld van hoe leiderschap een hoogst persoonlijke leerweg is. In zijn autobiografie ‘de lange weg naar vrijheid’ schrijft Mandela hoe hij zijn carrière begon als een middelmatige advocaat die meer zaken verloor dan dat hij er won. Zijn levensomstandigheden, de enorme uitdagingen en vooral zijn vermogen om hiermee te leren omgaan maakte hem tot één van de meest inspirerende leiders uit de recente geschiedenis.

Persoonlijk leiderschap duidt ook op het ontwikkelen van een ‘persoonlijk gewicht’ waardoor je ook in moeilijke omstandigheden succesvol leiding kunt geven.


Wat is autonomie?

Autonomie gaat over het ontwikkelen van jouw persoonlijke kwaliteiten terwijl je in verbinding blijft met anderen en een groter geheel. Als je nadenkt over het leiderschap van Nelson Mandela of een ander persoon die voor jou een voorbeeld van goed leiderschap is, zul je drie kwaliteiten kunnen ontdekken die kenmerkend zijn voor autonome personen.

  • Bewustzijn: een situatie vanuit verschillende perspectieven kunnen ervaren
  • Spontaniteit: jezelf vrijuit in de ontmoeting met anderen brengen, zonder
    zelfcensuur
  • Intimiteit: jezelf kwetsbaar opstellen om authentieke gevoelens en behoeften tot uitdrukking te brengen.


Wat is de relatie tussen autonomie en leiderschap?

Leiderschap is het begeleiden van mensen, groepen en organisaties in de ontwikkeling van hun autonomie. Deze ontwikkeling is gericht op een groeiproces, vanuit een huidige situatie naar een gewenste situatie. Een leider is iemand die dit proces zodanig kan begeleiden dat mensen zowel hun individuele als gezamenlijke doelen weten te bereiken.


Is leiderschap een aangeboren talent of iets dat jij kunt leren?

Uiteraard spelen aangeboren eigenschappen een rol, maar de levensverhalen van succesvolle leiders laten zien dat juist het ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten doorslaggevend is. Dit is iets wat iedereen kan leren. Uiteraard zal niet iedereen een wereldleider of CEO van een organisatie (willen) worden. Waar het om gaat is dat ieder mens in potentie de kwaliteiten in huis heeft om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

Wij geloven dat ieder mens over meer mogelijkheden beschikt dan aanvankelijk gedacht. Door deze kwaliteiten verder te ontwikkelen kun jij in aanmerking komen voor een leidinggevende functie of succesvoller zijn in je huidige managementfunctie.


Hoe ISEMI jou kan helpen bij het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap?

Wij hebben hier een succesvolle opleiding voor ontwikkeld die jouw de breedst mogelijke basis en veel gespecialiseerde verdieping biedt. Je ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten door ervaringsgericht te leren hoe je in de praktijk kunt werken met de volgende methoden:

  • Secure Based Leaderschip (George Kohlreiser)
  • Situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard)
  • Effectief en strategisch leiderschap (John Adair)
  • Level 5 leadership (John Collins)

Persoonlijk leiderschap is een hoogst persoonlijke leerweg door deze vier stadia van leiderschap heen. Deze leerweg begin met Secure Based Leaderschip. Een veilige basis is een persoon, plaats, doel of object dat een gevoel van veiligheid en bescherming geeft – en tegelijkertijd – je inspireert om te experimenteren, risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan.

Het idee van een veilige basis is belangrijk voor leiderschap. Mensgericht en taakgericht handelen zijn beide nodig om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Het gaat om het ‘zorgzaam uitdagen’ van mensen. Dit begint met het creëren van een veilige leer- en werkomgeving waarin mensen onvoorwaardelijk welkom worden geheten. In de woorden van Carl Rogers, ‘een onvoorwaardelijke positieve achting voor de persoon als mens’. Dit een basisbehoefte van mensen en een voorwaarde om zich veilig te kunnen hechten. Vanuit een veilige hechting (bonding) ontstaat de intrinsieke motivatie om te gaan ontdekken, risico’s te nemen en grenzen te verleggen.

Vanuit een veilige basis kun je situationeel leiderschap inzetten om je stijl van leidinggeven en specifieke interventies af te stemmen op waar mensen en groepen zich bevinden in hun ontwikkeling.

Effectief en strategisch leiderschap gaat over de afstemming tussen organisatiedoelstellingen en teamontwikkeling. Je leert hoe je de verschillende behoefte van het individu, team en de gezamenlijke taak op elkaar kunt afstemmen.

Level 5 leaderschip vormt het einddoel van persoonlijk leiderschap. Dit wordt ook wel omschreven als dienend leiderschap. Je persoonlijkheid ontwikkelen en durven inzetten om te doen wat werkelijk dient.