Systemisch Werken

De ontwikkeling van mensen en organisaties in een breder perspectief bezien.

Iedereen, ieder mens, maakt deel uit van “systemen”. Denk hierbij aan het familiesysteem, onze sociale kringen waar wij ons in bevinden en de organisaties waarin wij werkzaam zijn. Zodra het “systeem” goed werkt, hoort iedereen erbij en is er een balans van geven en nemen. Het leven draait hier immers om. Onze persoonlijke en professionele ontwikkeling is altijd een onderdeel van een groter geheel. Dan hebben we het over het grotere geheel van systemische verwevenheid. Anders gezegd: iedereen én ieder systeem is met elkaar verweven. Op onze systemen kunnen wij terugvallen. Ze geven betekenis én kracht.

Misschien ken je het wel dat je steeds vervalt in oude patronen terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Heb je weleens ervaren dat je je in een groep anders opstelt dan je gewend bent van jezelf? Krijg je een schuldgevoel als je kiest voor jezelf? Ervaar je schaamte als je jezelf laat zien? Ben je weleens buitenproportioneel boos? Hoe lastig is het voor jou om je grenzen aan te geven? Precies dáár kan systemisch werken jou bij helpen.


Systemisch Werken geeft inzicht in:

  • De invloed van het systeem op jou als individu
  • Verstrikkingen in families en organisaties
  • De ontwikkeling van jouw eigen levensverhaal
  • Hoe autonomie het systeem dient
  • De weg die voor je open ligt


Het familiesysteem heeft een grote invloed op hoe iemand zijn leven leeft: er spelen allerlei dynamieken en verstrikkingen die onbewust je keuzevrijheid kunnen beïnvloeden. Door de onbewuste binding aan het familiesysteem, blijven patronen uit het familiesysteem zich herhalen in de interactie met andere systemen. Dit beïnvloedt iemands leven en werkt door in relaties.

Hij voelde op de meest onverwachte momenten een gevoel van boosheid en razernij tegen wat hij zag als onrechtvaardigheid. Dit belemmerde hem in de communicatie en zijn vermogen om in verbinding tot oplossingen te komen. Hij kende deze karaktertrek van zijn vader. Onder de boosheid zat een gevoel van machteloosheid en teleurstelling. In de opleiding Systemisch Werken begon hij zijn familiegeschiedenis te onderzoeken. Hij maakte een genogram van familieleden en belangrijke gebeurtenissen tot drie generaties terug. Zo ontdekte hij het verhaal van zijn Opa en Oma die tijdens de oorlog onderduikers op hun boerderij hadden ondergebracht. Hoewel ze relatief goed door deze moeilijke situatie heen waren gekomen, hadden ze van dichtbij ervaren hoe oneerlijk en wreed mensen kunnen zijn. Op een emotionele laag had dit diepe sporen achtergelaten. Dit verhaal gaf een context aan dat onvoorspelbare gevoel van boosheid. Hij leerde dat boosheid de systemische onmacht probeerde te maskeren en hoe dit ten koste ging van de verbinding met een groter geheel om op terug te vallen. Zo kon hij stap voor stap leren omgaan met zijn (overgenomen)boosheid en op momenten van machteloosheid bewust de verbinding met anderen zoeken. Dit gaf houvast en nieuw perspectief terwijl hij ook de liefde voelt voor zijn vader, opa en oma - en dit deel van zijn familiegeschiedenis.


De ontdekkingsreis door het labyrint van het leven gaat over het vinden van je individualiteit – wie je ten diepste bent. Dit is de weg naar binnen. De weg naar buiten gaat over hoe je deze realisatie over jezelf concreet en succesvol de wereld in kan brengen. Immers, een realisatie krijgt pas betekenis in de ontmoeting met anderen. Familie- en organisatieopstellingen zijn werkvormen waarmee een deel van dit proces kan worden gefaciliteerd. Belangrijke gebeurtenissen in bijvoorbeeld de geschiedenis van een organisatie kunnen worden onderzocht om te ontdekken hoe dit doorwerkt in de huidige bedrijfscultuur. Door dit in groepsverband te doen kun je het effect van een realisatie meteen uitproberen in een symbolische opstelling (weergave van de essentie van een probleem of vraag).

Systemisch Werken is een gelaagde manier om naar de wereld te kijken. Dit betekent dat je steeds bewuster wordt van wat er, op verschillende niveaus, om je heen gebeurt. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen ontwikkeling op individueel, relationeel en systeemniveau. Patronen binnen systemen en relaties worden herhaald in individueel gedrag, en vice versa.

Door een kleine verandering in een fractal (zich herhalend patroon) aan te brengen kun je een positieve bijdrage leveren aan het hele systeem en zelfs het grotere maatschappelijk geheel daarbuiten. Systemisch Werken betekent steeds autonomer kunnen handelen terwijl je in verbinding blijft.

Een ontdekkingsreis naar je eigen plek in steeds veranderende systemen en situaties. Ervaren hoe elk systeem zijn eigen betekenis, dynamiek, kracht, thema’s en verstrikkingen heeft. Systemisch Werken gaat over het werken aan autonomie, terwijl je op weg bent om vorm te geven aan je eigen levensverhaal.


Systemisch Werken en ISEMI

Voor deze workshops werken we met gediplomeerde en ervaren begeleiders in het Systemisch Werken, de Keltische sjamanistische traditie, de humanistische psychologie en Transactionele Analyse. Vanuit deze tradities hebben we een moderne werkvorm ontwikkeld waarin de essentie van deze stromingen (kennisgebieden) wordt gecombineerd. Hierdoor ontstaat een grotere werkruimte om de ontwikkeling van mensen en organisaties in een breder perspectief te bezien.

Door gebruik te maken van de Transactionele Analyse worden de systemische inzichten vertaald concrete vaardigheden om relaties aan te gaan in een open en persoonlijk contact met een ander.


Klik hier voor meer informatie over onze workshops Systemisch Werken...